NATURALIS BIOGARD

Klasa: Bioinsekticid i akaricid sa kontaktnim delovanjem

Aktivna materija: žive spore soja ATCC 74040 entomopatogene gljivice Beauveria bassiana ne manje od 2.3 x 107 spora/ml u 100 g preparata

Formulacija: SC – koncentrovana suspenzija spora u biljnom ulju

Proizvođač: CBC

Spore Beaveria bassiana djeluju kontaktno. Nanijeta na tijelo insekta, konidije gljivice klijaju stvarajući hife koje prodiru kroz kutikulu i šire se u tijelu insekta.Visoka vlažnost vazduha (veća od 50%) i slobodna voda pogoduju daljem širenju, ali konidije Beaveria bassiana su invazivne u svim režimima vlažnosti. Infekcija može biti ostvarena u roku od 24 do 48 sati u zavisnosti od temperature (u rasponu od 10 do 37°C, a optimum na 20 do 27°C). Ako je insket u fazi preobražaja (presvlačenja), proces infekcije se prekida. Micelija nastavlja da se širi hraneći se domaćinom odnosno njegovim hranljivim sastojcima. Širenje gljivice unutar domaćina prouzrokuje smrt insekta u roku od 3 do 5 dana. Nakon uginuća insekta nove konidije nastavljaju hraneći se ostacima insekta. Međutim, temperatura i vlažnost imaju uticaja na sporulaciju Beaveria bassiana, a time i na prenos gljivice na druge insekte. Soj ATCC 74040 entomopatogene gljivice Beaveria bassiana ne proizvodi nikakve toksine jer zaraženi domaćin umire od dehidratacije i/ili nedostatka hranljivih materija.

Naturalis Biogard se može primenjivati svom konvencionalnom opremom za tretiranje sredstvima za zaštitu bilja uz količine vode koje obezbjeđuju temljnu pokrivenost napadnutih biljaka. Tretmane treba izvoditi izjutra ili tokom večeri kada je aktivnost imaga manja, odnosno smanjen je njihov let, a relativna vlažnost vazduha niža.

Preparat Naturalis Biogard treba primjenjivati pri nižoj brojnosti kada i štete još nisu vidljive. U zavisnosti od nivoa zaraze i vremenskih uslova primenjuju se 3 do 5 tretmana. U slučaju potrebe tretmane treba ponavljati u razmacima od 5 do 7 dana. Ako nakon aplikacije uslijede padavine, tretman treba ponoviti. Preparat Naturalis Biogard se može korisititi u organskoj proizvodnji zajedno sa insekticidima na bazi parafinskog ulja, kao i u integralnoj proizvodnji.

Prije pripreme rastvora, rezervoar prskalice mora biti detaljno opran kako ne bi sadržavao ostatke fungicida iz prethodnih tretmana. Preparat se priprema za primjenu tako što se prije upotrebe pakovanje dobro promućka a zatim ulije u rezervoar koji je napunjen ½ vode, a zatim se doda Naturalis Biogard i dopuni rezervoar uz stalno mešanje pripremljenog rastvora.

Prilikom tretmana ne primjenjivati kroz rasprskivače koje imaju filtere manje od 25 mikrona. Ne primenjivati kroz sisteme za navodnjavanje. Preporučena količina vode je 1000 l/ha.

Tretiranje iz vazduha nije dozvoljeno.

Prema standardima dobre poljoprivredne prakse u integralnoj i organskoj proizvodnji u zemljama EU preparat Naturalis Biogard se koristi za suzbijanje bijele leptiraste vaši, tripsa, crvene voćne grinje, lisnih vaši i žičnjaka u usjevima paradajza, paprike, lubenice, krastavca, tikve, salate, šargarepe, krompira, tripsa, vaši i crvenog voćnog pauka u jagodi, malini i kupini, tripsa i trešnjine muve u višnji i trešnji, tripsa i mediteranske voćne muve u zasadu breskve, nektarine, kajsije, šljive, jabuke, kruškine buve u krušci, vaši, minera i voćne muve u dunji, vinovoj lozi, lijeski, kestenu, maslini, citrusima, ukrasnom bilju, i tripsa u ljekovitom bilju (bosiljak) u dozama od 1 do 1,5 l/ha. (10-15ml na 100m2)

Preparat skladištiti na suvom i hladnom mjestu van domašaja sunčeve svetlosti. Optimalna temperatura za čuvanje 4 do 5°C. Ne bi trebalo skladištiti na temepraturama višim od 15°C, a maksimalna temperatura skladištenja 27°C.