LaOrganica-Okrenimo se prirodi

La Organica omogućava svim onima koji se bave organskom poljoprivredom ili žele da proizvode hranu za sebe i svoju porodicu, a da to učine na jednostavan i praktičan način bez upotrebe mineralnih đubriva i pesticida.

Vodeći se činjenicom da svakodnevno konzumiramo hranu upitnog kvaliteta koja kao takva narušava zdravlje ljudi i da sama proizvodnja hrane na taj način ima negativan uticaj na životnu sredinu u cijelini, primarni cilj naše kompanije je organski, kvalitetan uzgoj biljaka tokom cijele godine.

La Organica nudi odgovore iz prirode u vidu organskih đubriva, peletiranih, tečnih i folijarnih, organskih sjemena povrća i začina, organskih supstrata za proizvodnju rasada i supstrata obogaćenih đubrivom, biofungicida, bioinsekticida, ojačivača bilja i drugih organskih proizvoda koji će vam olakšati proizvodnju i učiniti da se u bašti osjećate bezbjedno i vi i vaši ljubimci!