organsko_djubrenje

Zemljište je jedan od najvažnijih prirodnih resursa i predstavlja izvor mineralnih materija i vode za biljke, a samim tim i za ostali živi svijet. Osnovni princip organske proizvodnje jeste sačuvati ‚‚živo ‚‚ zemljište, odnosno održati njegov mikrobiološki sastav. Zemljište predstavlja stanište za veliki broj mikroorganizama koji upravo doprinose stvaranju organske materije. Intezivna poljoprivredna proizvodnja koja uključuje primjenu teške mehanizacije, mineralnih đubriva i pesticida direktno narušava i smanjuje plodnost zemljišta.

 

Negativan uticaj mineralnih đubriva

Đubriva se mogu podijeliti na organska i neorganska (mineralna). Osnovna razlika između ovih đubriva je izvor iz kog je đubrivo nastalo, a ne sastav  hranljivih materija. Organska đubriva su organske materije životinjskog ili biljnog porekla, a neorganska/mineralna sastoje se od vještačkih materija ili minerala. Dobijuju se sintetičkim putem u laboratorijskim uslovima.

Glavni razlog zašto mineralna đubriva postaju zagađujuće materije u životnoj sredini je njihova neadekvatna i pretjerana upotreba. Da bi se sačuvala plodnost zemljišta u smislu prinosa i kvaliteta, neophodno je svake godine vršiti nadoknadu najznačajnijih makroelemenata u mineralnoj ishrani biljaka, kao što su azot, fosfor i kalijum.

Vrlo često se pristupa intenzivnom đubrenju bez prethodno sprovedenih hemijskih analiza zemljišta što može izazvati kontaminiranje zemljišta, biljaka i vode. Đubrivo koje usjev ne iskoristi dospjeva u životnu sredinu kroz zemljište u podzemne i površinske vode, gdje izaziva najveće štete. Visoke koncentracije nitrata u pijaćoj vodi dovode do ozbiljnih poremećaja u zdravlju ljudi. Mineralna đubriva mogu biti zagađena i teškim metalima čime se direktno zagađuje zemljište koje postaje neupotrebljivo za poljoprivredu. Pretjerana upotreba mineralnih đubriva može dovesti i do zaslanjivanja ili alkalinizacije zemljišta.

Zašto ne stajnjak?

Kada govorimo o organskom đubrivu, prva asocijacija je stajsko đubrivo. Godinama unazad, stajnjak predstavlja osnovno organsko đubrivo koje sadrži sve hranljive elemente neophodne za ishranu biljaka. Međutim, koliko god da ima prednosti, stajnjak ima niz neželjenih efekata, a samo neki od njih su:

  • Upitno je organsko porijeklo samog đubriva, za stajnjak koji potiče sa konvencionalne farme ne možemo reći da je organsko đubrivo
  • Može sadržati jaja i larve štetnih insekata, ali i micelije i spore gljivičnih oboljenja, koje na ovaj način unijete u usjev mogu ugroziti cijelu proizvodnju
  • Sadrži sjeme korova, pa se korišćenjem stajnjaka širi zakorovljenost i narušava struktura zemljišta
  • Proces spremanja i čuvanja stajnjaka treba biti u potpunost ispoštovan kako bi imao punu hranljivu vrijednost
  • Neprijatan miris

 

Organska peletirana đubriva

Kao odgovor na sve ove nedostatke kao i problem sa nestašicom stajskog đubriva koja je uslovljena smanjenjem stočnog fonda i sve manjom produkcijom stajskog đubriva, La Organica nudi rješenje u vidu organskog peletiranog đubriva.

Termički obrađeno organsko peletirano đubrivo u svom sastavu ne može sadržati štetne primjese kao što su sjemena korova, patogeni i štetočine.

Upotrebom peletiranog organskog đubriva ne možemo raširiti štetne korovske vrste, kao što je to slučaj s kupljenim „domaćim“ stajskim đubrivom. Kada se u obzir uzme činjenica da se đubrivo nalazi u vidu peleta odnosno malih granula, veličine 2-5 mm, postaje jasno da se time olakšava njegova upotreba na proizvodnim površinama.

Zahvaljujući formi peleta, ovo đubrivo se jednostavno transportuje, ali i skladišti duži period.

Organsko peletirano đubrivo Pro Eco 21 NPK, predstavlja optimalno đubrivo za različite kulture jer sadrži jednak odnos osnovnih hranljivih elemenata. Više informacija o ovom đubrivu možete pronaći na našem sajtu:  https://laorganica.me/shop/item/188-pro-eco-21-npk