Saznajte više

Suzbijanje čađave pjegavosti lista i krastavosti ploda jabuke i kruške (Venturia inaequalis L.) u organskoj proizvodnji

Suzbijanje čađave pjegavosti lista i krastavosti ploda jabuke i kruške (Venturia inaequalis L.) u organskoj proizvodnji

Čađava pjegavost lista i krastavost plodova predstavlja ekonomski najznačajniju bolest jabuke i kruške. Učestala pojava ovog oboljenja, kao i štete koje pričinjava na plodu i listovima svake godine utiču na smanjen prinos i kvalitet plodova.

Ojačivači biljaka

Ojačivači biljaka

 

U organskoj proizvodnji preventiva je ključ uspjeha. Samo zdrava i dobro uhranjena biljka može biti otporna na gljivična oboljenja i napade štetočina, ali i na vremenske neprilike kao što su suša, grad, visoke temperatura, obilne padavine i sl.

Đubrenje u organskoj proizvodnji

Đubrenje u organskoj proizvodnji

Zemljište je jedan od najvažnijih prirodnih resursa i predstavlja izvor mineralnih materija i vode za biljke, a samim tim i za ostali živi svijet. Osnovni princip organske proizvodnje jeste sačuvati ‚‚živo ‚‚ zemljište, odnosno održati njegov mikrobiološki sastav. Zemljište predstavlja stanište za veliki broj mikroorganizama koji upravo doprinose stvaranju organske materije. Intezivna poljoprivredna proizvodnja koja uključuje primjenu teške mehanizacije, mineralnih đubriva i pesticida direktno narušava i smanjuje plodnost zemljišta.

Organskim preparatima do zdravog rasada

Organskim preparatima do zdravog rasada

Jedan od ključnih preduslova za uspješnu povrtarsku proizvodnju je uzgoj zdravog i kvalitetog rasada. Ako se ova značajna stavka ne ispuni, rezultat će biti slab i  manje kvalitetan rod. Tako da je od izuzetnog značaja da mladoj biljci od samog starta objezbimo sve uslove koji su joj potrebni da bi izrasla u kvalitetnu sadnicu. 

Brzi oporavak biljaka od mraza

Brzi oporavak biljaka od mraza

U proljeće kretanjem vegetacije, često nas iznenade niske temperature i mrazevi koji izazivaju ozbiljne štete na poljoprivrednim kulturama. Naročito su osjetljive mlade biljke i rasad povrća, kao i voćke u cvjetanju i tek zametnuti mladi plodovi.

Radovi u voćnjaku u zimskom periodu

Radovi u voćnjaku u zimskom periodu

Kako bi osigurali dobar prinos naredne godine, jako je bitno da ozbiljno pristupimo radovima u voćnjaku tokom jeseni i zime. Kao osnova uspješne voćarske proizvodnje u organskoj proizvodnji navode se preventivne mjere zaštite. Zimska zaštita se sastoji upravo od preventivnih mjera prilikom kojih se suzbijaju štetni insekti i bolesti koji prezimljuju u pukotinama na kori voća ili u ostacima na površini zemlje.

Obrada zemljišta u organskoj proizvodnji

Obrada zemljišta u organskoj proizvodnji

Zemljište je jedan od najvažnijih prirodnih resursa i predstavlja izvor mineralnih materija i vode za biljke, a samim tim i za ostali živi svijet. Osnovni princip organske proizvodnje jeste sačuvati ‚‚živo ‚‚ zemljište, odnosno održati njegov mikrobiološki sastav. Zemljište predstavlja stanište za veliki broj mikroorganizama koji upravo doprinose stvaranju organske materije. Intezivna poljoprivredna proizvodnja koja uključuje primjenu teške mehanizacije, mineralnih đubriva i pesticida direktno narušava i smanjuje plodnost zemljišta.

Kompost čaj - revolucija u prihrani biljaka!

Kompost čaj - revolucija u prihrani biljaka!

Svakim danom sve popularniji metod prihranjivanja biljaka je pravljenje takozvanog kompost čaja.

Na tu ideju je prvi put došao Džon Evans, baštovan sa Aljaske, koji je svoje povrće prihranjivao kompost čajem i višestruko uvećao prinos. 

Kontakt

Address:
Ul. Sima Barovića br. 11; Blok 9

Phone:
+382 67 057 666

Email:
danijela@laorganica.me