Saznajte više

Gajite povrće na vašem balkonu

Gajite povrće na vašem balkonu

Suočeni sa nedostatkom zdrave hrane na tržištu, ljudi se sve više okreću sopstvenoj proizvodnji. Voće i povrće koje možemo kupiti u supermarketima je uglavnom hemijski tretirano i lošijeg je kvaliteta.

Pesticidi prijete da unište pčelarstvo

Pesticidi prijete da unište pčelarstvo

Iako zanemaren, značaj pčela u ekosistemu je neprocjenjiv. Osim toga što su zaslužne za nastanak meda, propolisa i drugih ljekovitih produkata, pčele imaju glavnu ulogu u oprašivanju biljaka i produženju vrste.

Znate li koliko su pesticidi opasni po zdravlje i kako ih izbjeći?

Znate li koliko su pesticidi opasni po zdravlje i kako ih izbjeći?

Pesticidi omogućavaju efikasan rod voća i povrća, veće prinose i nižu cijenu proizvodnje. Koriste se za zaštitu voća i povrća od uzročnika različitih bolesti, korova, štetnih insekata, grinja, i drugih štetnih organizama. Međutim, svako korišćenje pesticida sa sobom nosi i negativne posljedice na eko sistem i na zdravlje ljudi.

Zašto je važna pH vrijednost zemlje i vode za sađenje i gajenje biljaka

Zašto je važna pH vrijednost zemlje i vode za sađenje i gajenje biljaka

Kako postići optimalnu pH vrijednost zemljišta za gajenje biljaka

pH vrijednost zemljišta predstavlja mjeru kiselosti kako zemljišta, tako i vode.

Šumske jagode na vašem balkonu

Šumske jagode na vašem balkonu

Vrijeme sadnje : mart-april 

Vrijeme berbe: jun, jul, avgust, septembar, oktobar 

Strana 5 od 5

Kontakt

Address:
Ul. Sima Barovića br. 11; Blok 9

Phone:
+382 67 057 666

Email:
danijela@laorganica.me