Saznajte više

NeemAzal®TS u organskoj borbi protiv štetočina

NeemAzal®TS u organskoj borbi protiv štetočina

Drvo Neem (Azadirachta indica) je vjekovima poznato kao čudotvorno drvo Indije, a koristi se više od 2.000 godina kao ljekovita biljka. Tradicionalno se koristi u ajurvedskim lijekovima kao antiseptik, u borbi protiv virusa i bakterija, urinarnih tegoba, temperature, kožnih bolesti, opekotina i gljivičnih oboljenja. Savremena istraživanja potvrdila su izuzetna svojstva ovog drveta, zato je Neem sve češće ključni sastojak u kozmetičkim preparatima i lijekovima.

Suzbijanje Jabukinog smotavca (Cydia pomonella L.) u organskoj proizvodnji

Suzbijanje Jabukinog smotavca (Cydia pomonella L.) u organskoj proizvodnji

Jabukin smotavac je jedna od najvećih štetočina u svijetu, posebno u organskoj proizvodnji. Kada je vrijeme toplo i suvo, može doći do masovnog razmnožavanja i štetnosti. 

Suzbijanje čađave pjegavosti lista i krastavosti ploda jabuke i kruške (Venturia inaequalis L.) u organskoj proizvodnji

Suzbijanje čađave pjegavosti lista i krastavosti ploda jabuke i kruške (Venturia inaequalis L.) u organskoj proizvodnji

Čađava pjegavost lista i krastavost plodova predstavlja ekonomski najznačajniju bolest jabuke i kruške. Učestala pojava ovog oboljenja, kao i štete koje pričinjava na plodu i listovima svake godine utiču na smanjen prinos i kvalitet plodova.

Ojačivači biljaka

Ojačivači biljaka

 

U organskoj proizvodnji preventiva je ključ uspjeha. Samo zdrava i dobro uhranjena biljka može biti otporna na gljivična oboljenja i napade štetočina, ali i na vremenske neprilike kao što su suša, grad, visoke temperatura, obilne padavine i sl.

Đubrenje u organskoj proizvodnji

Đubrenje u organskoj proizvodnji

Zemljište je jedan od najvažnijih prirodnih resursa i predstavlja izvor mineralnih materija i vode za biljke, a samim tim i za ostali živi svijet. Osnovni princip organske proizvodnje jeste sačuvati ‚‚živo ‚‚ zemljište, odnosno održati njegov mikrobiološki sastav. Zemljište predstavlja stanište za veliki broj mikroorganizama koji upravo doprinose stvaranju organske materije. Intezivna poljoprivredna proizvodnja koja uključuje primjenu teške mehanizacije, mineralnih đubriva i pesticida direktno narušava i smanjuje plodnost zemljišta.

Organskim preparatima do zdravog rasada

Organskim preparatima do zdravog rasada

Jedan od ključnih preduslova za uspješnu povrtarsku proizvodnju je uzgoj zdravog i kvalitetog rasada. Ako se ova značajna stavka ne ispuni, rezultat će biti slab i  manje kvalitetan rod. Tako da je od izuzetnog značaja da mladoj biljci od samog starta objezbimo sve uslove koji su joj potrebni da bi izrasla u kvalitetnu sadnicu. 

Brzi oporavak biljaka od stresa i niskih temperatura

Brzi oporavak biljaka od stresa i niskih temperatura

U proljeće kretanjem vegetacije, često nas iznenade niske temperature i mrazevi koji izazivaju ozbiljne štete na poljoprivrednim kulturama. Naročito su osjetljive mlade biljke i rasad povrća, kao i voćke u cvjetanju i tek zametnuti mladi plodovi.

Radovi u voćnjaku u zimskom periodu

Radovi u voćnjaku u zimskom periodu

Kako bi osigurali dobar prinos naredne godine, jako je bitno da ozbiljno pristupimo radovima u voćnjaku tokom jeseni i zime. Kao osnova uspješne voćarske proizvodnje u organskoj proizvodnji navode se preventivne mjere zaštite. Zimska zaštita se sastoji upravo od preventivnih mjera prilikom kojih se suzbijaju štetni insekti i bolesti koji prezimljuju u pukotinama na kori voća ili u ostacima na površini zemlje.

Kontakt

Address:
Ul. Sima Barovića br. 11; Blok 9

Phone:
+382 67 057 666

Email:
danijela@laorganica.me