Saznajte više

NATURALIS BIOGARD - efikasan kontaktni bioinsekticid

NATURALIS BIOGARD - efikasan kontaktni bioinsekticid

NATURALIS BIOGARD

Klasa: Bioinsekticid i akaricid sa kontaktnim delovanjem

Aktivna materija: žive spore soja ATCC 74040 entomopatogene gljivice Beauveria bassiana ne manje od 2.3 x 107 spora/ml u 100 g preparata

Formulacija: SC – koncentrovana suspenzija spora u biljnom ulju

Proizvođač: CBC

Spore Beaveria bassiana djeluju kontaktno. Nanijeta na tijelo insekta, konidije gljivice klijaju stvarajući hife koje prodiru kroz kutikulu i šire se u tijelu insekta.Visoka vlažnost vazduha (veća od 50%) i slobodna voda pogoduju daljem širenju, ali konidije Beaveria bassiana su invazivne u svim režimima vlažnosti. Infekcija može biti ostvarena u roku od 24 do 48 sati u zavisnosti od temperature (u rasponu od 10 do 37°C, a optimum na 20 do 27°C). Ako je insket u fazi preobražaja (presvlačenja), proces infekcije se prekida. Micelija nastavlja da se širi hraneći se domaćinom odnosno njegovim hranljivim sastojcima. Širenje gljivice unutar domaćina prouzrokuje smrt insekta u roku od 3 do 5 dana. Nakon uginuća insekta nove konidije nastavljaju hraneći se ostacima insekta. Međutim, temperatura i vlažnost imaju uticaja na sporulaciju Beaveria bassiana, a time i na prenos gljivice na druge insekte. Soj ATCC 74040 entomopatogene gljivice Beaveria bassiana ne proizvodi nikakve toksine jer zaraženi domaćin umire od dehidratacije i/ili nedostatka hranljivih materija.

MycoSin VIN u borbi protiv plamenjače

MycoSin VIN u borbi protiv plamenjače

Plamenjača je gljivično oboljenje koje se javlja na velikom broju povrtarskih usjeva, ali i višegodišnjih zasada. Česte, svakodnevne kiše i umjerena temperatura (noćna temperatura 10-12ºC, a dnevna 20-22ºC) predstavljaju idealne uslove za razvoj ove bolesti. Naročito joj poguje velika količina padavina u periodu presadnje rasada (kraj aprila i početak maja). Zbog toga, u narednom periodu treba obratiti pažnju na pojavu simptoma plamenjače na biljkama i čim vrijeme dozvoli, obaviti preventivne tretmane.

Bolest napada sve dijelove biljke, a prvo se javlja na donjem, starijem lišću u vidu nepravilnih, vodenih pjega koje se šire dok ne zahvate cijelu površinu lista. Razvojem bolesti lišće se suši i izgleda kao plamenom sprženo. Sa listova infekcija se širi na plodove ili krtole. Na plodovima i krtolama javljaju se prvo vodenaste pjege koje se šire i spajaju prouzrokujući njihovu nekrozu i truljenje.

OTVORITE SVOJ PROZOR U BIO-BAŠTU!

OTVORITE SVOJ PROZOR U BIO-BAŠTU!

Hrana koju svakodnevno konzumiramo je upitnog kvaliteta. Kako bi obezbjedili što veći prinos, a samim tim i veću zaradu, proizvođači tretiraju voće i povrće različitim pesticidima, pri tome ne vodeći računa o štetnosti istih po zdravlje ljudi i po samu životnu sredinu.  Postavlja se pitanje koliko je zaista zdravo i svježe voće i povrće koje možemo kupiti u velikim lancima supermarketa ili na pijaci, a koje nam, i ne tako često, stiže sa drugog kontinenta.
To je dovoljan razlog da  uzmemo stvari u svoje ruke i obezbjedimo sebi i svojoj porodici zdravo i ukusno voće i povrće. Pravo je vrijeme za planiranje sopstvene bašte! 
Pesticidi ne ubijaju samo insekte!

Pesticidi ne ubijaju samo insekte!

Zagađenje životnih namirnica pesticidima predstavlja ozbiljan problem. Iako proizvođači tvrde da ostaci pesticida u tretiranim plodovima ne mogu ostaviti posljedice na zdravlje, mnoga istraživanja dokazuju suprotno. Pesticidi ne ubijaju samo insekte!

Voće, povrće, žitarice, tretirane različitim  sredstavima za zaštitu biljaka, dio su naše svakodnevne trpeze. I ne samo namirnice u svježem stanju, nego i prerađene prehrambene namirnice, pune aditiva za poboljšanje mirisa i ukusa, duže trajanje proizvoda i ljepši izgled, ostavljaju ozbiljne posljedice na zdravlje usljed dugotrajnog korišćenja. 

Radovi u voćnjaku u jesen

Radovi u voćnjaku u jesen

U jesen, nakon završene berbe, počinje priprema za narednu vegetaciju. Kao osnova uspješne voćarske proizvodnje u organskoj poljoprivredi navode se preventivne mjere zaštite.

La Organica savjeti za uspješno ožiljavanje reznica

La Organica savjeti za uspješno ožiljavanje reznica

Pravo je vrijeme za vegetativno razmnožavanje biljka pomoću reznica. Reznica je vegetativni dio biljke (korijen, stablo, list)  koji u povoljnim uslovima formira korijen ili izdanak.Ožiljavanje reznica prestavlja najčešći način vegetativnog razmnožavanja jer je postupak prilično jednostavan i daje dobre rezultate. Biljke koje nastanu na ovaj način su po svojim karakteristikama identične matičnoj biljci, odnosno biljci sa koje se skida reznica.

JESENJE ĐUBRENJE: Žašto ne preporučujemo stajnjak?

JESENJE ĐUBRENJE: Žašto ne preporučujemo stajnjak?

Dolazak jeseni je pravo vrijeme za jednu od najvažnijih agrotehničkih mjera - đubrenje višegodišnjih zasada (voćnjaci, vinogradi, maslinjaci). Pravovremenim i pravilnim đubrenjem održava se potreban nivo hraniva u zemljištu kao i ravnoteža između pojedinih hranljivih elementa neophodnih za normalan rast i razvoj biljaka. Pored toga, đubrenjem se u zemljište vraćaju hranljive materije koje su iznijete usljed vegetativnog rasta mladara, rodnih pupoljaka, kao i razvoja korijena i plodova.

Organskim putem protiv pepelnice u vinogradarstvu

Organskim putem protiv pepelnice u vinogradarstvu

Pepelnica (Uncinula necator L.) je jedna od najznačajnijih i najraširenijih gljivičnih oboljenja na vinovoj lozi.

Simptomi bolesti mogu se vidjeti na svim zelenim dijelovima biljke (rašljike, listovi, mladice, bobice,peteljka, cvast). Listovi mogu biti napadnuti u svakom stadijumu razvoja. Na licu zaraženih listova pojavljuje se bijeličasta prevlaka. Napadnuti dijelovi zaostaju u rastu uslijed čega dolazi do uvijanja i kovrčanja lista, a kod jakih zaraza čitav list se osuši.

Kontakt

Address:
Ul. Sima Barovića br. 11; Blok 9

Phone:
+382 67 057 666

Email:
danijela@laorganica.me