Saznajte više

Sa Pro-bacom biljke ostaju zdrave, otpornije na stres i nepovoljne uslove

Sa Pro-bacom biljke ostaju zdrave, otpornije na stres i nepovoljne uslove

Zbog nestabilnih vremenskih prilika, sada više nego ikada, biljke moraju biti spremne izdržati suvišnu vlagu, hladnoću i mehanička oštećenja, a jednostavan odgovor na naglu promjenu klime su ojačivači bilja.

Savremena poljoprivredna proizvodnja svakim je danom sve zahtjevnija, a pritisci bolesti i štetočina sve su veći pa uz svu raspoloživu hemiju rezultati često nisu zadovoljavajući. Zbog nestabilnih vremenskih prilika, sada više nego ikada, biljke moraju biti spremne da izdrže sušu, suvišnu vodu, hladnoću i mehanička oštećenja. Jednostavan odgovor na naglu promjenu klime su ojačivači bilja jer biljka jednostavno ne može reagovati dovoljno brzo da se samostalno zaštiti.

 

Bitno je shvatiti da biljka kod svog razvoja konstantno slabi, jer ulaže ogromnu energiju u formiranje svojih organa, a jedini način da stvorimo kvalitetne i visoke prinose je da je poštedimo i vratimo sve što je potrošila.

La Organica u svojoj ponudi ima preparat Pro-bac koji je relativno nov na našem tržištu, ali je u kratkom vremenu pokazao izvrsne rezultate na terenu. Gledano po sastavu, Pro-bac je izuzetno složen preparat koji u sebi sadrži gotovo sve što biljka sama stvara.

Kako tačno Pro-bac djeluje?

"Pro-bac aktivira cjelokupnu biljku i održava je u top formi. Ako joj dajete kvalitetnu hranu, rezultat će biti kvalitetan i visoki prinos. To je mikrobiološki imunostimulator koji, ojačavajući biljku, povećava njenu otpornost na gljivične i bakterijske bolesti. Namijenjen je organskoj konvencionalnoj poljoprivrednoj proizvodnji za tretiranje svih poljoprivrednih kultura. Sadrži prirodne mikroorganizme i njihove metabolite, fitohormone (gibereline, auksine, citokinine), aminokiseline, vitamine i enzime koji u doticaju s biljkom i zemljom započinju borbu sa štetnim mikroorganizmima".

Djelovanje preparata na biljke opisuje se sljedećim podacima:
 • povećanje prinosa i kvalitete za 5-43%,
 • povećanje klijavosti sjemena za 10-21,5%,
 • povećanje otpornosti na salinitet zemljišta za 10-33,2%,
 • povećanje otpornosti na sušu za 15-50,7%,
 • povećanje otpornosti na mraz za 5-22,8% i
 • povećanje brzine rasta i rzavoja za 5-33,4%.
Jača otpornost i poboljšava ukus plodova

Ovaj preparat ima niz pozitivnih učinaka na biljke i sredinu. Naime, prirodni mikroorganizmi u Pro-bac-u jačaju otpornost biljke na stres i razne fitopatogene bolesti. Mobilizuju hranjive elemente pa povećavaju prinos. Svojim sastavom poboljšavaju ukus i sadržaj šećera u plodu, a vrlo je korisna informacija da inaktiviraju teške metale.

 • mobilizacija fosfora (P) za 10-20%,
 • mobilizacija mangana (Mn) za 40-85%,
 • mobilizacija željeza (Fe) za 35-75%,
 • mobilizacija cinka (Zn) za 15-50,7% i
 • mobilizacija organskog azota (N) za 5-22,8%.

Njegovom primjenom biljka pokazuje izrazitu otpornost na velik broj ekonomski značajnih gljivičnih i bakterijskih bolesti kao što su Alternaria, Aspergillus, Botrytis, Clavibacter, Colleotrichum, Didymella, Entomosporium, Erwinia, Erysiphe, Fusarium, Monilia, Taphrina, Phytophthora, Podosphaera, Pseudomonas, Pythium, Rhizoctonia, Sclerotinia, Verticillium, Xanthomonas.

Primjena Pro-bac-a

Pro-bac se primjenjuje folijarno i fertirigacijom tokom čitave vegetacije, preventivno i kurativno. Koristi se na svim tipovima zemljišta i vještačkih supstrata. Nema karencu što znači da se plodovi nakon tretiranja mogu odmah konzumirati, a radna karenca je do sušenja rastvora.

Primjenjuje se svakih 14-21 dan, a ako su uslovi za infekciju povoljni, tada svakih 7-10 dana. Kod folijarne prihrane primjenjuje se u koncentraciji od 0,5% (500 ml na 100 litara vode), a kod fertirigacije u koncentraciji od 1% (1 litra na 100 litara vode).

Izvor: Agroklub.com

Kontakt

Address:
Ul. Sima Barovića br. 11; Blok 9

Phone:
+382 67 057 666

Email:
danijela@laorganica.me