Saznajte više

Suzbijanje Jabukinog smotavca (Cydia pomonella L.) u organskoj proizvodnji

Suzbijanje Jabukinog smotavca (Cydia pomonella L.) u organskoj proizvodnji

Jabukin smotavac je jedna od najvećih štetočina u svijetu, posebno u organskoj proizvodnji. Kada je vrijeme toplo i suvo, može doći do masovnog razmnožavanja i štetnosti. 

 

Riječ je isključivo o štetočini ploda kako zelenog tako i zrelog. Zeleni plodovi opadaju dok oni zreli gube i upotrebnu vrijednost zbog prisustva gusjenica kao i zaprljanosti ploda od izmeta. Takvi plodovi se ne mogu čuvati jer su podložni napadu fitopatogenih gljiva - truleži.

Jabukin smotavac (C. pomonella) je tamno-smeđi leptir sa tamnom poprečnom prugom na prednjim krilima na osnovu kojeg ga je lako poznati. Leptir je aktivan noću dok je danju sakriven ispod lišća ili grančica. Rasprostranjen je u svim krajevima gde se jabuka gaji. Štete pričinjava larva koja se ubušuje u plodove i uzrokuje takozvanu crvljivost plodova.

Postoji više agrotehničkih mjera koje mogu doprinjeti smanjenju brojnosti ove štetočine. Stara, neproduktivna stabla jabuke treba krčiti jer je to odlično mjesto za održavanje populacije. Oko stabala jabuke na visini od 60-80 cm treba od maja pa nadalje postaviti prsten od valovitog kartona širine 15-20 cm i obima dovoljnog da obuhvati stablo. Kartone treba uklanjati i spaljivati svakih dvadesetak dana i postavljati nove. Na ovaj način larve i lutke koje se skrivaju u kartonu bivaju uništene. Napadnute plodove u toku vegetacije koji opadnu oko stabala treba uništiti u toku tarupiranja prije nego ih gusjenice napuste i pređu u stadijum lutke. Postavljanje gnijezda za insektivorne ptice kao što je sjenica takođe doprinosi suzbijanju jabukinog smotavca.

Za efikasno suzbijanje smotavca primjenom biopesticida potrebno je prethodno praćenje leta leptira primjenom feromonskih klopki. Klopke se postaljaju u krune i svakodnevno ili svaki drugi dan broje i uklanjaju ulovljeni mužjaci. 7-10 dana nakon što se kumulativno uhvati više od 10 leptira potrebno je primjeniti insekticid u cilju suzbijanja larvi, jer se smatra da je došlo do piljenja. 

Preventivne mjere:

·         higijena u i oko skladišta

·          uništavanje opalih plodova, uništavanje usitnjavanjem plodova koji su ostali neprodati

·         postavljanje traka od valovitog kartona oko stabala u toku vegetacije i uklanjanje i spaljivanje svakih 15 dana u cilju uništavanja larvi

Direktne mjere sprovoditi primjenom biopesticida koji vam mi nudimo- Granupom, koji sadrži izolovani virus kojim se prekida poznata otpornost jabukinog smotavca. Više o samom proizvodu možete pronaći na našem sajtu, na linku: http://www.laorganica.me/shop/item/203-granupom

Ukoliko se ne koriste feromonske klopke za praćenje leta leptira, u praksi se tokom vegetacije rade najmanje četiri prskanja.

kada su plodovi veličine lješnika to je kraj maja-početak juna(I) i nakon 10-dana(II) i 

tokom druge polovine jula(III) i naredno za deset dana, početak avgusta(IV) .

 

Kontakt

Address:
Ul. Sima Barovića br. 11; Blok 9

Phone:
+382 67 057 666

Email:
danijela@laorganica.me